VEGETACIJSKE LASTNOSTI JAME VIGANT

Jama Vigant (110/66 Fr) predstavlja izredno raznoliko in zanimivo speleovegetacijsko okolje. Čeprav se tako območje pred ustjem kot tudi prvi del vhoda, nahajata na relativno nizki višini (540 m), vsebujeta konsistentno skupino vrst s pretežno predalpskimi oziroma celinsko - alpskimi lastnostmi. Prisotnost te bujne vegetacije z jamskimi lastnostmi je v tesni povezanosti s topoklimatsko situacijo v jami in še zlasti z lego veličastnega vhodnega portala, obrnjenega proti zahodu, ki se nahaja na koncu eocenskega flišnega slepega jarka, po katerem teče potok Tanaloho (ali Tapotcletia). Na območju jame najdemo zelo bohotno in pestro floristično sestavo že v začetku pomladanskega obdobja; zatem se v poletnem času tu vrstijo še druge raznovrstne rastline, jeseni pa sledijo poznejše vrste. Med vsemi vegetacijskimi elementi, ki uspevajo v kompleksu Vigant, imajo nekateri svojstven in izstopajoč botanični sloves: prva izmed vseh je redka Matteuccia struthiopteris (navadna peruša, glej sliko), praprotnica z izredno eleganco in ljubkostjo, ki ima tukaj, kolikor nam je trenutno znano, svoje najnižje regionalno nahajališče. V nadaljevanju pričujočega prispevka je tej praproti posvečena obširna in podrobna študija. Velik pomen ima tudi tukajšnja prisotnost alpskega repnjaka (Arabis alpina), skalnega kreča (Saxifraga petraea), kranjskega mlečka (Euphorbia carniolica) in zelenega sršaja (Asplenium viride). V specifičnem podzemnem okolju, ki je predmet študije, tudi te vrste opozarjajo na nekatera izmed najjužnejših nahajališč njihove regionalne razporeditve.

Galleria aspetti vegetazionali Matteuccia struthiopterisAceri di monte Pteridofite Campanula della Carnia Asplenuim scolopendrium