TEKTONIKA IN ZNAKI NEDAVNIH PREMIKOV V JAMI PRE - OREAK

V notranjosti jame Pre Oreak so bile ugotovljene morfologije, ki jih je mogoče pripisati nedavnim tektonskim aktivnostim. V članku so opisane geološke razmere, morfološki poudarki in vrednosti premikov, izmerjenih na kraških morfologijah, ki se nahajajo v bližini prelomnih ploskev. Na podlagi do sedaj opravljenih opazovanj je bila ugotovljena nedavna tektonska aktivnost s premiki od kakšnega milimetra do približno 1,5 centimetra. Iz obravnavanih podatkov je razvidna in potrjena specifična in aktualna tektonska aktivnost, ki je prisotna z izrednimi premiki kvaternarnih sedimentnih nanosov. Evidentirane morfologije in objektivni zbrani podatki se torej v svoji celoti zdijo bistvenega pomena za razumevanje evolucije kraških sistemov in istočasno za študij novejše in aktualne seizmotektonske evolucije v tej deželi.

Galleria tettonica e movimenti recenti Dislocazione della seconda salaStriature di fagliaFaglie inverse