SISTEM VIGANT PRE - OREAK

Sistem Vigant Pre-Oreak je sestavljen iz združitve dveh različnih votlin skozi sifon dolžine približno 30 m: brezna Vigant (Fr 66), ki deluje kot absorpcijska votlina, in jame Pre Oreak (Fr 65) oziroma Pre Oreach, ki je stari sistem za odtekanje vode. Tema dvema vhodoma se je priključil še en nedavno odkrit vhod, ki prekinja brezno Vigant v začetni galeriji. Celotna dolžina kompleksa meri 1870 m z višinsko razliko 280 m. Vhod v jamo Pre Oreak, ki leži na 293 metrih nadmorske višine, vodi v galerijo z rahlim spustom z obilnim ilovnatim nanosom. Po prehojenih tridesetih metrih v smeri juga se pot ponovno rahlo vzpne, dokler ne dospemo do velike kupolaste dvorane (30 metrov dolžine, 20 metrov širine in 20 metrov višine), za katero je na južni strani značilen velik kalcitni izliv in balast mogočnih podornih mas. Če prečkamo dvorano, pridemo v prostorno galerijo z rahlim spustom, ki se usmerja proti severozahodu in po približno petdesetih metrih dospemo do plitvejše kotanje z vodo, ki ohranja stalno raven z absorpcijsko razpoko; na levi opazimo dve manjši vdolbini s prelomi, od koder prav tako doteka voda, ki pronica v peščeno-blatne nanose tal. Nadaljujemo pot in prispemo v drugo veliko dvorano, za katero je značilen velik nanos podornih mas, prekritih z mogočno blatno-ilovnato sekvenco, debeline malo manj kot deset metrov. Če prečkamo dvorano, galerija na desni povzame krožno obliko in se nekaj metrov nadaljuje navzdol, dokler ne pride do sifona, v katerem se nahaja bistra kotanja, ki se izteka v poplavljen hodnik dolžine 30 metrov, ki doseže dno brezna Vigant. Brezno Vigant se odpira na skalnato steno; vhod v votlino je precej prostoren (približno 10 x 7 m) in ga je z lahkoto opaziti. Skozi veličasten portal višine desetih metrov stopimo v prvi del votline z rahlim spustom, ki se zaključi z manjšim slapom višine 4 metrov, pod katerim se nahaja velik erozijski lonec skledaste oblike s kotanjo vode; nedavno je bila narejena dvignjena kamnita pot, ki tudi turistom omogoča ogled tega dela votline. Ta prvi del votline je deloma naravno osvetljen zaradi velikosti vhoda; vendar moramo biti še zlasti previdni, ko hodimo po njem, tako kot pred tem pri prečkanju potoka, saj so tla vedno zelo spolzka: zato je potrebno vselej slediti urejeni poti. Zaporedje jaškov (eden izmed njih je globok kar 80 m), katerim izmenično sledijo jezerca, nas pripelje do končne galerije, ki vodi do sifona, dolgega približno 30 m, ki povezuje brezno Vigant z jamo Pre-Oreak. V članku je podan tudi opis fosilnih živalskih ostankov, najdenih zlasti v breznu Vigant, in pregled nekaterih zaznamkov, povezanih z izročili in legendami, ki zadevajo ta kraški sistem.

Galleria sistema Sotterraneo Pre Oreak il primo salone Scritte sulla parete della grotta Rilievo Primo salone Pre Oreak Orso speleo Denti orso speleo Ghiottone Denti orso speleo