NANOSI SEDIMENTIRANEGA MATERIALA V JAMI PRE OREAK

V jami Pre Oreak se skrivajo zanimivi nanosi sedimentiranega materiala, ki pričajo o njeni bližnji ali bolj odmaknjeni evoluciji. V prvi dvorani so bili najdeni delci ostankov sedimentiranega materiala, ki je zavzemal celoten prostor do najmanj 8 m višine. Posebno pozornost zbuja ogromen nanos blata in peska, ki je značilen za drugo dvorano. Gre za blatno-peščeno sekvenco z omejenim ilovnatim deležem in prisotnostjo bolj grobega peska samo v zgornjem delu. Za tako mineraloško sestavo usedlin je značilno izrazito prevladovanje kremena, ki v številnih vzorcih presega 90 %. Kalcit je prisoten samo v grobih plasteh v zgornjem delu nanosa. Teksturne lastnosti nanosov napeljujejo k domnevi, da nanosi v bistvu izvirajo iz neposredne erozije fliša, prisotnega na visoki planoti Bernadia, medtem ko se ne zdi, da bi izhajali iz erozije pedogenetskih nanosov z višjo stopnjo evolucije.

Galleria depositi Carote recuperateLivelli limoso-argillosi Parte inferiore successione Parte superiore Successione