PODZEMNO ZIVALSTVO

Našteto je kopensko in vodno podzemno živalstvo sistema Vigant - Pre Oreak. Med najdenimi vrstami jih samo 6 od 35 spada med troglobionte. To je vsekakor povezano z dejstvom, da so bile nekatere živalske vrste prinešene iz zunanjih voda, kar kaže tudi na ranljivost sistema. Jama Pre Oreak je tudi locus typicus vrste Monolistra coeca julia. Izrednega pomena je, da se taka okolja zašcitijo in zavarujejo pred ekonomskimi interesi, tudi zato, da se zavarujejo njihovi dragoceni prebivalci.

Galleria fauna sotterranea PipistrelloGuano di pipistrello Speleosphaeroma julium Miniopterus schreibersii Monolistra coeca julia e Niphargus julius