BRYOPHYTA - MAHOVI V JAMI VIGANT

Na seznamu je 38 vrst (9 jetrnikov in 29 listnatih mahov), odkritih v začetnem delu brezna Vigant (Julijske Predalpe, Neme - Nimis). Med ugotovljenimi vrstami mahov se pojavi tudi nova za Furlanijo - Julijsko krajino, Bryum subelegans, ki so jo nedavno odkrili tudi v bližini ustja jame Grotta Meravigliosa di Lazzaro Jerko. Listnati mahovi Hygrohypnum luridum in Thuidium philibertii so tako vključeni na Rdeči seznam ogroženih mahov Italije. Za vrsto Timmia austriaca, ki je bila odkrita v notranjosti jame, pa je potrebno govoriti o ponovni potrditvi za to regijo po opažanjih pred letom 1950. Najštevilnejša horološka skupina je sestavljena iz vrst zmernega pasu (45 %). Sledijo, po vrsti, vrste suboceanskega (27,5 %), borealnega (10 %) in subborealnega pasu (7,5 %). Prevladujejo vrste zmernega pasu, na tem mestu je prisoten konstanten delež oceanskih elementov, ki veljajo za velike ljubitelje vlažnega podnebja. Tudi deleži v zvezi z mahovno floro bližnje doline reke Ter (Alta Valle dela Torre), potrjujejo prevlado vrst zmernega pasu, skupaj z bogato paleto oceanskih vrst.

Galleria briofite Imbocco dell'abisso Vigant Metzgeria coniugata Tortella tortuosa Felci e muschi all'ingresso della cavità